Working together
for a
green Europe

Cel projektu OFFSHORE

Celem projektu OFFSHORE jest stworzenie trwałych partnerstw pomiędzy polskimi i norweskimi ośrodkami badawczymi, firmami i klastrami zajmującymi się morską energią odnawialną w celu zaspokojenia dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na B+R+I w tej dziedzinie.

Prace w ramach projektu OFFSHORE rozwiążą ten problem poprzez wdrożenie działań networkingowych.

Finansowanie projektu

Dowiedz się więcej o finansowaniu projektu OFFSHORE z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich oraz ich wkładzie w bardziej równoprawną, zielonąkonkurencyjnąsprzyjającą integracji społecznej Europę.

Skontaktuj się z nami

Wyślij e-mail

W przypadku pytań lub chęci współpracy, prosimy pisać na adres: info@technologypartners.pl

Obserwuj nas

Jesteśmy na LinkedIn